Tăng mức vốn điều lệ được phép chào bán cổ phiếu lên gấp 3 lần

TĂNG MỨC VỐN ĐIỀU LỆ ĐƯỢC PHÉP CHÀO BÁN CỔ PHIẾU LÊN GẤP 3 LẦN

Ngày 26/11/2019, Quốc hội chính thức thông qua Luật Chứng khoán 2019 thay thế Luật Chứng khoán 2006 được sửa đổi, bổ sung năm 2010 với nhiều điểm mới nổi bật.

Luat chung khoan 2019

 

Theo đó, Luật mới đã quy định cụ thể hơn và sửa đổi, bổ sung nhiều điểm về điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng:

- Phân chia điều kiện của từng loại hình công ty: Công ty cổ phần và công ty đại chúng (trước đây Luật Chứng khoán 2006 sửa đổi năm 2010 chỉ quy định của doanh nghiệp chung);

- Tăng mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký theo giá trị ghi trên sổ kế toán từ 10 tỷ đồng Việt Nam lên 30 tỷ đồng Việt Nam trở lên;

- Tổ chức phát hành không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích; Phải mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán (Luật 2006 sửa đổi không quy định);

- Có công ty chứng khoán tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng; Trừ trường hợp tổ chức phát hành là công ty chứng khoán (Luật 2006 sửa đổi không quy định);

- Có cam kết và phải thực hiện niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán sau khi kết thúc đợt chào bán (Luật 2006 sửa đổi không quy định);

Đồng thời, với từng loại hình công ty khác nhau, Luật quy định cụ thể, chặt chẽ từng điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng khác nhau…

Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Theo LuatVietNam

Cập nhật
16-12-2019
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: