Sửa quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (dự kiến)

SỬA QUY ĐỊNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (DỰ KIẾN)

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Sua quy dinh cap GCNQSDD

 

Theo đó, đề xuất sửa đổi một số nội dung về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:

- Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở (Điều 72 Nghị định 43/2014/NĐ-CP).

+ Bổ sung các giấy tờ chủ đầu tư phải nộp sau khi hoàn thành công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở bao gồm: Giấy tờ xác nhận của cơ quan quản lý quy hoạch, xây dựng về việc đầu tư xây dựng về việc tuân thủ theo quy hoạch xây dựng chi tiết và giấy phép xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Giấy tờ chứng minh việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư (trừ trường hợp được miễn hoặc chậm nộp theo quy định của pháp luật).

+  Bổ sung quy định: Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở đối với trường hợp đã nộp đủ hồ sơ theo quy định tại khoản 3 Điều 72 Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng công trình, sự phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về nhà ở, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và quy định của pháp luật khác có liên quan.

- Cấp đổi Giấy chứng nhận khi thực hiện dồn điền, đổi thửa (Điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP).

Cụ thể, bỏ trường hợp cấp Giấy chứng nhận do thực hiện dồn điền, đổi thửa ra khỏi trường hợp cấp đổi Giấy chứng nhận và sửa đổi quy định thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp này tại Điều 78 của Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Việc cấp Giấy chứng nhận sau khi dồn điền, đổi thửa là thực hiện cho các thửa đất hoàn toàn mới, như trường hợp cấp Giấy chứng nhận lần đầu. Do đó, để thống nhất về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận lần đầu theo quy định tại Điều 105 của Luật Đất đai thì cần thiết sửa đổi quy định theo hướng cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận sau khi thực hiện dồn điền, đổi thửa theo quy định tại Khoản 2 Điều 105 của Luật Đất đai.

Xem chi tiết tại Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Theo Thuvienphapluat

Cập nhật
30-11-2019
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: