Sửa đổi tiêu chí phân cấp công trình theo quy mô kết cấu

SỬA ĐỔI TIÊU CHÍ PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH THEO QUY MÔ KẾT CẤU

Vừa qua, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 07/2019/TT-BXD sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư 03/2016/TT-BXD về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

Tieu chi xay dung

 

Theo đó, sửa đổi tiêu chí phân cấp số tầng và tổng diện tích sàn quy định tại Bảng 2 Phụ lục 2 Thông tư 03/2016/TT-BXD dành cho các loại nhà, kết cấu dạng nhà (Nhà ở biệt thự không thấp hơn cấp III) và công trình nhiều tầng có sàn như sau:

- Cấp IV: 1 tầng; tổng diện tích sàn < 1 nghìn m2;

- Cấp III: 2÷7 tầng; tổng diện tích sàn 1÷10 nghìn m2;

- Cấp II: 8÷24 tầng (hiện hành là 8 ÷ 20 tầng); tổng diện tích sàn >10÷30 nghìn m2 (hiện hành là > 10 ÷ 20 nghìn m2);

- Cấp I: 25÷50 tầng (hiện hành là > 20 ÷ 50 tầng); tổng diện tích sàn >30 nghìn m2 (hiện hành là > 20 nghìn m2);

- Cấp Đặc biệt: >50 tầng.

Đồng thời, bổ sung nội dung giải thích từ ngữ sử dụng trong Thông tư 03/2016/TT-BXD, đơn cử như:

- Chiều cao của nhà, công trình, kết cấu là chiều cao được tính từ cao độ mặt đất tới điểm cao nhất của nhà, công trình, kết cấu. Đối với công trình có cao độ mặt đất khác nhau thì chiều cao tính từ cao độ mặt đất thấp nhất. Cách xác định chiều cao của nhà, công trình, kết cấu trong các trường hợp cụ thể được quy định tại Phụ lục 2 Thông tư 03/2016/TT-BXD

- Số tầng của tòa nhà (hoặc công trình) bao gồm toàn bộ các tầng trên mặt đất (kể cả tầng kỹ thuật, tầng tum) và tầng nửa/bán hầm, không bao gồm tầng áp mái.

Đối với nhà ở riêng lẻ, tầng lửng không tính vào số tầng của công trình khi diện tích sàn tầng lửng không vượt quá 65% diện tích sàn xây dựng của tầng ngay bên dưới.

Đối với các công trình nhà, kết cấu dạng nhà, công trình nhiều tầng có sàn (không bao gồm nhà ở riêng lẻ), tầng lửng không tính vào số tầng của công trình khi chỉ bố trí sử dụng làm khu kỹ thuật (ví dụ: sàn kỹ thuật đáy bể bơi, sàn đặt máy phát điện, hoặc các thiết bị công trình khác), có diện tích sàn xây dựng không vượt quá 10% diện tích sàn xây dựng của tầng ngay bên dưới và không vượt quá 300m2.

Mỗi công trình chỉ được phép có một tầng lửng không tính vào số tầng của công trình.

Thông tư 07/2019/TT-BXD có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.

Theo Thuvienphapluat

Cập nhật
19-12-2019
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: