Sẽ rút ngắn thời gian xin cấp Giấy phép xây dựng

Sẽ rút ngắn thời gian xin cấp Giấy phép xây dựng

Vừa qua, UBND TP.HCM ban hành Kế hoạch 3333/KH-UBND về triển khai các giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.Theo đó, UBND thành phố phân công Sở Xây dựng một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Tham mưu UBND thành phố ban hành Quy chế phối hợp liên thông giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng và UBND các quận huyện trong công tác phê duyệt, cấp Giấy phép xây dựng nhằm rút ngắn thời gian cho tổ chức, cá nhân lập thủ tục xin cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố.

- Tăng cường công tác cải cách hành chính nhằm tạo điều kiện về pháp lý cho doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người dân;

Phấn đấu hoàn thành 20.000 nhà ở xã hội năm 2020, đáp ứng như cầu về nhà ở cho cac đối tượng có thu nhập thấp.

- Xây dựng cơ chế giải quyết nhu cầu về nhà ở cho người thu nhập thấp, tạo điều kiện cho cá nhân, hộ gia đình xây dựng nhà ở hợp pháp để cho thuê, bán trên địa bàn thành phố theo quy định của Luật Nhà ở.

- Rà soát tổng hợp báo cáo xin hướng dẫn vủa Bộ Xây dựng về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định 139/2017/NĐ-CP và Thông tư 03/2018/TT-BXD.

Xem chi tiết nội dung tại Kế hoạch 3333/KH-UBND ngày 12/8/2019.

Theo thuvienphapluat.vn

Cập nhật
27-08-2019
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: