Sẽ điều chỉnh diện tích tối thiểu tách thửa trên địa bàn TP.HCM

SẼ ĐIỀU CHỈNH DIỆN TÍCH TỐI THIỂU TÁCH THỬA TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM

Đây là nội dung nổi bật tại Kế hoạch 3333/KH-UBND ngày 12/8/2019 về triển khai các giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn TP.HCM.

Tach thua

 

Theo đó, phân công nhiệm vụ cụ thể với Sở Tài nguyên và Môi trường như sau:

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND quận, huyện rà soát việc thực hiện Quyết định 60/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017 về diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn thành phố, tham mưu UBND thành phố điều chỉnh cho phù hợp với tình hình phát triển của thành phố; thực hiện trong tháng 8/2019.

- Rà soát các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn các quận ven và huyện ngoại thành để tham mưu trình UBND thành phố phân bổ chỉ tiêu đất nông nghiệp trên địa bàn quận, huyện cho phù hợp với tình hình dân số và tốc độ đô thị hóa của từng địa phương, thực hiện xông trong năm 2019.

- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất để xây dựng công trình theo đúng quy định pháp luật; triển khai thực hiện trong tháng 8/2019 và là nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị.

Ngoài ra, TP.HCM sẽ đẩy mạnh thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, nhà ở xã hội trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người dân, trong đó phấn đấu hoàn thành 20.000 nhà ở xã hội vào năm 2020.

Theo thuvienphapluat.vn

Cập nhật
25-09-2019
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: