Sẽ có nhiều ưu đãi, phụ cấp cho giáo viên từ ngày 01/7/2020

Sẽ có nhiều ưu đãi, phụ cấp cho giáo viên từ ngày 01/7/2020

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Luật giáo dục 2019 (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020.

Theo đó, ngoài việc giữ nguyên quy định như hiện hành là nhà giáo được xếp lương phù hợp với vị trí việc làm và lao động nghề nghiệp; được ưu tiên hưởng phụ cấp đặc thù nghề thì tại Luật này còn bổ sung thêm nhiều quyền lợi cho nhà giáo.

Đơn cử, dành một điều luật để quy định về chính sách đối với nhà giáo, cụ thể như sau:

Một là, nhà nước có chính sách tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ, bảo đảm các điều kiện cần thiết về vật chất và tinh thần để nhà giáo thực hiện vai trò và nhiệm vụ của mình.

Hai là, nhà giáo công tác tại trường chuyên, trường năng khiếu, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học, trường, lớp dành cho người khuyết tật, trường giáo dưỡng hoặc trường chuyên biệt khác, nhà giáo thực hiện giáo dục hòa nhập được hưởng chế độ phụ cấp và chính sách ưu đãi.

Ba là, nhà nước có chính sách khuyến khích, ưu đãi về chế độ phụ cấp và các chính sách khác đối với nhà giáo công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Ngoài ra, Quốc hội cũng giao cho Chính phủ quy định chi tiết nội dung nêu trên để Luật được đi vào cuộc sống.

Như vậy, kể từ ngày 01/7/2020 nhà giáo sẽ có nguồn thu tăng thêm từ các khoản phụ cấp, chính sách ưu đãi…để có đời sống tốt hơn, vững tin trong sự nghiệp trồng người.

Luật giáo dục 2019 sẽ bãi bỏ Luật giáo dục 2005 và các văn bản sửa đổi, bổ sung Luật giáo dục 2005.

Theo thuvienphapluat.vn

Cập nhật
21-08-2019
Có thể bạn quan tâm: