Quyết toán hợp đồng xây dựng?

QUYẾT TOÁN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Theo đó, định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng công bố kèm theo Quyết định số 235/QĐ-BXD ngày 04/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Về nguyên tắc, việc điều chỉnh giá, thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng. Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, việc thanh toán, quyết toán hợp đồng căn cứ theo đơn giá (bao gồm cả đơn giá được điều chỉnh theo quy định) đã thoả thuận trong hợp đồng.

Do đó, đối với hợp đồng xây dựng có giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh như nêu tại Văn bản số 2661/ĐP-QLDA2, nếu trong hợp đồng các bên không thoả thuận xác định lại đơn giá hoặc điều chỉnh đơn giá theo định mức mới công bố, thì giá hợp đồng không điều chỉnh theo định mức mới công bố cho các khối lượng trong hợp đồng thực hiện sau khi Quyết định số 235/QĐ-BXD có hiệu lực.

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng này thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết, đảm bảo không trái với quy định của hồ sơ mời thầu và quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

Huyền Trang Theo Báo Xây dựng

Cập nhật
18-07-2018
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: