Quy định về bồi thường khi diện tích thực tế khác với giấy tờ

QUY ĐỊNH VỀ BỒI THƯỜNG KHI DIỆN TÍCH THỰC TẾ KHÁC VỚI GIẤY TỜ
 
Theo Điều 12 Nghị định 47/2014/NĐ-CP trường hợp thu hồi đất mà diện tích đo đạc thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì được bồi thường theo quy định sau:

boi thuong dat

 

- Trường hợp 1. Nếu diện tích đo đạc thực tế nhỏ hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.

- Trường hợp 2. Nếu diện tích đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất do việc đo đạc trước đây thiếu chính xác hoặc do khi kê khai đăng ký trước đây người sử dụng đất không kê khai hết diện tích nhưng toàn bộ ranh giới thửa đất đã được xác định là không thay đổi, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề, không do lấn, chiếm thì bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.

- Trường hợp 3. Nếu diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất, được UBND cấp xã (xã, phường, thị trấn) nơi có đất xác nhận diện tích nhiều hơn là do khai hoang hoặc nhận chuyển quyền (mua bán, tặng cho, thừa kế…) của người sử dụng đất trước đó, đất đã sử dụng ổn định và không có tranh chấp thì được bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.

- Trường hợp 4. Đối với phần diện tích đất nhiều hơn diện tích đất ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất mà diện tích đất nhiều hơn là do hành vi lấn, chiếm mà có thì không được bồi thường về đất.

Lưu ý: Tài sản gắn liền với đất trong trường hợp đất thu hồi tại trường hợp 2, trường hợp 3 thì được bồi thường đầy đủ, không phụ thuộc vào diện tích đất được bồi thường.

Theo LuatVietNam

Cập nhật
20-09-2019
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: