Làm thế nào để duy trì BHXH liên tục?

LÀM THẾ NÀO ĐỂ DUY TRÌ BHXH LIÊN TỤC

Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội trả lời như sau:

Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp của người lao động: Theo Điều 49 Luật Việc làm 2013, người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

- Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

- Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên.

- Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

- Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày.

Theo Điều 53 Luật Việc làm 2013 thì tạm dừng, tiếp tục, chấm dứt hưởng trợ cấp thất  nghiệp như sau:

Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp sau đây: Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp; Tìm được việc làm.

Để duy trì BHYT và BHXH tham gia liên tục trong thời gian lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp chưa có việc làm thì người lao động có thể tham gia BHYT tự nguyện và BHXH tự nguyện tại địa phương.

Cập nhật
02-07-2018
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: