Kinh doanh dịch vụ bảo vệ có phải xin giấy phép cho thuê lại lao động?

KINH DOANH DỊCH VỤ BẢO VỆ PHẢI XIN GIẤY PHÉP CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Công việc bảo vệ thuộc danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động. Trường hợp các doanh nghiệp hoạt động ngành nghề kinh doanh dịch vụ bảo vệ có đầy đủ dấu hiệu của hoạt động cho thuê lại lao động thì phải đề nghị cấp phép và hoạt động theo quy định của Nghị định số 29/2019/NĐ-CP.

Dich vu bao ve

 

Về vấn đề này, Cục Quan hệ lao động và Tiền lương, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 53 của Bộ luật Lao động thì cho thuê lại lao động là việc người lao động đã được tuyển dụng bởi doanh nghiệp được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động sau đó làm việc cho người sử dụng lao động khác, chịu sự điều hành của người sử dụng lao động sau và vẫn duy trì quan hệ lao động với doanh nghiệp cho thuê lại lao động.

Hoạt động cho thuê lại lao động là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và chỉ được thực hiện đối với một số công việc nhất định.

Ngày 20/3/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2019/NĐ-CP quy định việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động. Theo đó, công việc bảo vệ thuộc danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.

Căn cứ quy định nêu trên thì trường hợp các doanh nghiệp hoạt động ngành nghề kinh doanh dịch vụ bảo vệ có đầy đủ dấu hiệu của hoạt động cho thuê lại lao động thì doanh nghiệp phải đề nghị cấp phép và hoạt động theo quy định của Nghị định số 29/2019/NĐ-CP nêu trên.

Cập nhật
15-11-2019
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: