Không lập vi bằng cho nhà, đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng

KHÔNG LẬP VI BẰNG CHO NHÀ, ĐẤT CHƯA CÓ GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG

Đó là tinh thần chỉ đạo của Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh đối với các Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn thành phố.

Theo chỉ đạo của Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh, Trưởng văn phòng Thừa phát nhất quán không lập vi bằng việc mua, bán nhà đất thông qua hình thức ghi nhận việc giao nhận tiền, lập vi bằng ghi nhận việc giao nhận tiền để che giấu mục đích không phù hợp với quy định của pháp luật theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp.

Thừa phát lại cũng không được lập vi bằng để xác nhận sự kiện, hành vi liên quan đến đất đai, tài sản không có giấy chứng minh quyền sử dụng, quyền sở hữu theo quy định của pháp luật nhằm mục đích chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu.

Khi lập vi bằng, thừa phát lại phải giải thích rõ, đầy đủ về giá trị pháp lý của vi bằng do thừa phát lại lập cho người yêu cầu lập vi bằng biết, tránh “ngộ nhận” vi bằng với văn bản được công chứng, chứng thực.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ tài nguyên môi trường

Cập nhật
27-05-2018
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: