Không được yêu cầu doanh nghiệp bổ sung hồ sơ, tài liệu quá 01 lần

Không được yêu cầu doanh nghiệp bổ sung hồ sơ, tài liệu quá 01 lần

Thủ tướng vừa ban hành Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Theo đó, nhằm thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đơn vị liên quan:

- Khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý; nhận diện nguy cơ tham nhũng theo vị trí việc làm để có biện pháp kiểm tra, giám sát;

- Khắc phục ngay những sơ hở có thể gây phiền hà, sách nhiễu đối với người dân, doanh nghiệp;

- Rà soát thủ tục hành chính theo hướng tinh giản, loại bỏ ngay các thủ tục không cần thiết, rườm rà, khó thực hiện, rút ngắn thời gian, đưa ra lộ trình giải quyết;

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính theo quy định, không được yêu cầu doanh nghiệp, người dân bổ sung hồ sơ, tài liệu quá 01 lần.

Bên cạnh đó, Chỉ thị cũng nêu rõ việc nâng cao chất lượng công tác đối thoại với doanh nghiệp, người dân theo hướng thực chất, cầu thị; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp để giải quyết thực chất, dứt điểm,...

Theo thuvienphapluat.vn

Cập nhật
23-04-2019
Có thể bạn quan tâm: