Hướng dẫn khấu trừ thuế TNCN cho lao động thời vụ

HƯỚNG DẪN KHẤU TRỪ THUẾ TNCN CHO LAO ĐỘNG THỜI VỤ

Ngày 14/01/2020, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 176/TCT-DNNCN giải đáp vướng mắc của một số doanh nghiệp, cơ quan trong việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho người lao động.

Thue cho lao dong thoi vu

 

Theo đó, việc khấu trừ 10% thuế TNCN đối với lao động thời vụ được đề cập tại Công văn này như sau:

Doanh nghiệp trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho người lao động không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 02 triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho người lao động.

Trường hợp người lao động chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ theo tỷ lệ nêu trên nhưng tổng mức thu nhập chịu thuế sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì người lao động phải làm cam kết (theo mẫu) gửi doanh nghiệp để doanh nghiệp làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN.

Căn cứ vào cam kết của người lao động, doanh nghiệp không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, doanh nghiệp phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những người chưa đến mức khấu trừ thuế (theo mẫu) và nộp cho cơ quan thuế.

Lưu ý: Người lao động làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Theo LuatVietnam

Cập nhật
06-02-2020
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: