Hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc về hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm

HƯỚNG DẪN GIẢI QUYẾT MỘT SỐ VƯỚNG MẮC VỀ HỢP ĐỒNG THEO TỶ LỆ PHẦN TRĂM

Sau khi nhận được Văn bản số 130/VKTCT ngày 03/4/2018 của Viện Kỹ thuật công trình đề nghị giải đáp một số vướng mắc về hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 1167/BXD-KTXD gửi Viện Kỹ thuật công trình, Trường Đại học Thủy lợi.

Theo văn bản số 130/VKTCT ngày 03/4/2018, hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình được ký vào tháng 5/2011 với loại hợp đồng theo tỷ lệ (%), do đó đối với trường hợp cụ thể của Viện Kỹ thuật công trình được nêu tại Văn bản số 130/VKTCT như sau:

Theo hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng về định mức chi phí tư vấn quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình thì chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng được xác định bằng tỷ lệ (%) nhân với chi phí xây dựng của gói thầu được duyệt.

Điểm đ, Khoản 3, Điều 15, Nghị định số 48/2010/NĐ-CP quy định: “Khi bên nhận thầu hoàn thành tất cả các nghĩa vụ theo hợp đồng, bên giao thầu thanh toán cho bên nhận thầu số tiền bằng tỷ lệ (%) được xác định trong hợp đồng nhân với giá trị công trình hoặc giá trị khối lượng công việc”.

Vì vậy, Viện Kỹ thuật công trình căn cứ vào nội dung hợp đồng ký kết giữa các bên và chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng được duyệt để đàm phán, ký kết phụ lục và thanh toán chi phí giám sát thi công cho các công việc bổ sung trong quá trình thực hiện hợp đồng đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

Theo Báo điện tử Xây dựng

Cập nhật
01-06-2018
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: