Hướng dẫn gia hạn thời gian tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập

Hướng dẫn gia hạn thời gian tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn cục hải quan tỉnh, thành phố liên quan việc gia hạn thời hạn tạm nhập-tái xuất, tạm xuất-tái nhập.

Cụ thể, theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, thời hạn tạm nhập- tái xuất hàng hóa để trưng bày, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại thực hiện theo quy định tại Điều 122, Điều 134 Luật Thương mại.

Thời hạn tạm nhập- tái xuất, tạm xuất- tái nhập và gia hạn thời hạn tạm nhập-t ái xuất, tạm xuất- tái nhập đối với các trường hợp khác thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 41, Khoản 3 Điều 42 Luật Quản lý ngoại thương năm 2017 và từ Điều 49 đến Điều 55 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung từ Khoản 22 đến Khoản 29 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo Báo Hải quan

Cập nhật
05-09-2019
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: