Hợp đồng chuyển nhượng đất với Hộ gia đình

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VỚI HỘ GIA ĐÌNH

Hộ gia đình sử dụng đất là những người có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, đang sống chung và có quyền sử dụng đất chung tại thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Hop dong mua ban dat vơi ho gia dinh

 

Căn cứ Khoản 5 Điều 14 Thông Tư số 02/2015/TT-BTNMT (1), theo đó khi ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với Hộ gia đình cần đáp ứng điều kiện sau đây:

  • Thứ nhất: Người có tên trên Giấy chứng nhận hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự thực hiện ký hợp đồng.
  • Thứ hai: Chỉ được thực hiện việc ký hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất khi đã được các thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất đồng ý bằng văn bản và văn bản đó đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật.
  • Thứ ba: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được công chứng, chứng thực.

Luật áp dụng

(1)    Khoản 5 Điều 14 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT Quy định bổ sung về nộp hồ sơ, thủ tục khi đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

5. Người có tên trên Giấy chứng nhận hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật về dân sự quy định tại Khoản 1 Điều 64 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP chỉ được thực hiện việc ký hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất khi đã được các thành viên trong hộ gia đình sử dụng đất đồng ý bằng văn bản và văn bản đó đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật.
 

RULE LAW FIRM

Cập nhật
23-04-2020
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: