Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn TP.HCM

HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM

Ngày 16/01/2020, UBND TP.HCM ban hành Quyết định 03/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn.

He so dieu chinh gia dat

 

Theo đó, hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 được quy định như sau:

Hệ số điều chỉnh giá đất theo Khoản 1 Điều 1 Quyết định 03/2020/QĐ-UBND được áp dụng tùy theo từng nhóm đối tượng và tùy theo từng khu vực địa bàn quận, huyện và các yếu tố làm tăng, giảm giá đất như sau:

- Nhóm 1: Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất không phải đất ở sang đất ở đối với diện tích đất ở vượt hạn mức, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 30 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, thuộc trường hợp được tiếp tục sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất: Hệ số điều chỉnh giá đất là một phấy năm (1,5) lần giá đất do UBND thành phố quy định và công bố.

- Nhóm 2: Trường hợp xác định đơn giá thuê đất hàng năm cho chu kỳ ổn định đầu tiên; xác định đơn giá thuê đất hàng năm khi điều chỉnh lại đơn giá thuê đất cho chu kỳ ổn định tiếp theo; xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; xác định đơn giá thuê đất khi nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuế theo quy định tại Khoản 3 Điều 189 Luật Đất đai 2013: Hệ số điều chỉnh giá đất được áp dụng tùy theo mục đích sử dụng đất và khu vực như sau:

He so dieu chinh gia dat

 

Theo Thuvienphapluat.vn

Cập nhật
31-01-2020
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: