Giáo viên bắt học sinh chép phạt là trái quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

GIÁO VIÊN BẮT HỌC SINH CHÉP PHẠT LÀ TRÁI QUY ĐỊNH CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Tuy rằng hình thức bắt học sinh chép phạt không phải là bạo lực thể xác nhưng nó lại gây ra tâm lý căng thẳng, ức chế đối với học sinh, và có thể xem đó là dạng bạo lực tinh thần đối với học sinh.

Chep phat

 

Đồng thời, việc giáo viên bắt học sinh chép phạt là hoàn toàn trái với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể như sau:

- Tại Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT về việc Ban hành Điều lệ Trường tiểu học có quy định: “Học sinh vi phạm khuyết điểm trong quá trình học tập và rèn luyện thì tuỳ theo mức độ vi phạm có thể thực hiện các biện pháp sau: a) Nhắc nhở, phê bình; b) Thông báo với gia đình.”

- Tại Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT về việc Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học có quy định: “Học sinh vi phạm khuyết điểm trong quá trình học tập, rèn luyện có thể được khuyên răn hoặc xử lý kỉ luật theo các hình thức sau đây: a) Phê bình trước lớp, trước trường; b) Khiển trách và thông báo với gia đình; c) Cảnh cáo ghi học bạ; d) Buộc thôi học có thời hạn.”

Như vậy, trong các hình thức kỉ luật học sinh không có hình thức chép phạt, nên việc giáo viên bắt học sinh chép phạt là hoàn toàn trái với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cập nhật
28-10-2019
Có thể bạn quan tâm: