Được đóng một lần BHXH cho những năm còn thiếu để nghỉ hưu

ĐƯỢC ĐÓNG MỘT LẦN BHXH CHO NHỮNG NĂM CÒN THIẾU ĐỂ NGHỈ HƯU

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Dong bhxh mot lan

 

Căn cứ Điểm e Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện, trường hợp người lao động đã điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng 1 lần cho những năm còn thiếu cho đủ 20 năm tham gia BHXH để đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Cập nhật
19-02-2020
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: