Đơn giá dự thầu trong hợp đồng trọn gói?

ĐƠN GIÁ DỰ THẦU TRONG HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI

Khi tham dự thầu, nhà thầu có thể căn cứ vào lợi thế, chiến lược kinh doanh, chiến lược cạnh tranh trong đấu thầu để lập đơn giá dự thầu; đơn giá dự thầu của nhà thầu có thể cao hoặc thấp hơn đơn giá do Nhà nước quy định hoặc đơn giá được phê duyệt trong dự toán.

Hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng. Việc thanh toán đối với hợp đồng trọn gói được thực hiện nhiều lần trong quá trình thực hiện hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng. Tổng số tiền mà nhà thầu được thanh toán cho đến khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng bằng đúng giá ghi trong hợp đồng. Trường hợp nhà thầu đã thực hiện toàn bộ khối lượng công việc, đáp ứng về kỹ thuật, chất lượng và các điều khoản khác trong hợp đồng thì chủ đầu tư phải thanh toán cho nhà thầu đầy đủ số tiền bằng đúng giá ghi trong hợp đồng.

 

Cập nhật
30-05-2018
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: