Doanh nghiệp không phải nộp giấy CFS trong hồ sơ hải quan

DOANH NGHIỆP KHÔNG PHẢI NỘP GIẤY CFS TRONG HỒ SƠ HẢI QUAN

Theo đó, hướng dẫn của Tổng cục Hải quan đã giải quyết vướng mắc của hải quan địa phương khi thực hiện Nghị định 69/2018/NĐ-CP của Chính phủ liên quan đến Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS).

Cụ thể, căn cứ quy định tại Điều 10, Điều 11 Nghị định 69/2018/NĐ-CP không có quy định DN phải nộp, xuất trình CFS cho cơ quan Hải quan khi làm thủ tục hải quan.

Tại Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC) thì CFS không phải là chứng từ phải nộp trong hồ sơ hải quan đối với hàng hóa XK, NK.

Do vậy, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị hải quan địa phương căn cứ các quy định tại Nghị định 69/2018/NĐ-CP, Thông tư 39/2018/TT-BTC hướng dẫn các chi cục hải quan thực hiện thống nhất, không yêu cầu DN nộp, xuất trình CFS trong bộ hồ sơ hải quan khi thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK, NK.

N.Linh Theo Báo Hải quan

Cập nhật
17-07-2018
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: