Điều kiện thành lập sở giao dịch hàng hóa?

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA

Căn cứ Nghị định 51/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa, có hiệu lực ngày 1-6. Theo đó điều kiện để Sở Giao dịch hàng hóa được thành lập là:

  • Có vốn điều lệ từ 150 tỉ đồng trở lên;
  • Có hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng các yêu cầu về giải pháp công nghệ và kỹ thuật trong hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa như hệ thống phần mềm có chức năng nhật ký thao tác để lưu vết mọi giao dịch, thanh toán, giao nhận trong quy trình nghiệp vụ tối thiểu trong năm năm…
  • Thành viên môi giới của Sở Giao dịch hàng hóa phải có vốn điều lệ từ 5 tỉ đồng trở lên. Riêng thành viên kinh doanh phải có vốn điều lệ từ 75 tỉ đồng trở lên.
Cập nhật
14-06-2018
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: