Điều kiện góp vốn đất nông nghiệp để thực hiện dự án

ĐIỀU KIỆN GÓP VỐN ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Dat nong nghiep lam du an

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Tại Điều 193 của Luật Đất đai năm 2013 quy định:

Điều 193. Điều kiện nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp

Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Có văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án;

2. Mục đích sử dụng đối với diện tích đất nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

3. Đối với đất chuyên trồng lúa nước thì phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 134 của Luật này.

Cập nhật
02-12-2019
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: