Điều kiện chuyển nhượng vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài

Điều kiện chuyển nhượng vốn góp cho nhà đầu tư nước ngoài

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

- Ngành, nghề “sản xuất thiết bị y tế”: Biểu cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO chỉ áp dụng đối với các ngành dịch vụ và không điều chỉnh đối với các ngành sản xuất.

Ngành, nghề nói trên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Biểu cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO, không bị hạn chế về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài. Đồng thời pháp luật Việt Nam không có quy định cấm, hạn chế đối với việc nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực sản xuất sản phẩm nêu trên (Điều 6, Luật Đầu tư 2014).

- Ngành, nghề “kinh doanh bất động sản”: Phạm vi kinh doanh bất động sản của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được quy định tại Khoản 3, Điều 11 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.

Nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức kinh tế đặt trụ sở chính theo quy định tại Điều 26 Luật Đầu tư.

Theo Cổng thông tin điện tử chính phủ

Cập nhật
10-06-2019
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: