Điều chỉnh tổng mức đầu tư để quyết toán?

ĐIỀU CHỈNH TỔNG MỨC ĐẦU TƯ ĐỂ QUYẾT TOÁN

Tổng mức đầu tư được phê duyệt là chi phí tối đa chủ đầu tư được phép sử dụng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng. Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP.

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì tổng mức đầu tư là toàn bộ kinh phí đầu tư xây dựng của dự án được xác định phù hợp với thiết kế cơ sở và các nội dung khác của báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.

Tổng mức đầu tư được phê duyệt là chi phí tối đa chủ đầu tư được phép sử dụng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng.

Chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư bao gồm chi phí dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh và chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá trong thời gian thực hiện dự án.

Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP.

Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Cập nhật
18-05-2018
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: