Đề nghị doanh nghiệp không phát hành, giao dịch và môi giới tiền ảo

ĐỀ NGHỊ DOANH NGHIỆP KHÔNG PHÁT HÀNH GIAO DỊCH VÀ MÔI GIỚI TIỀN ẢO

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có thông báo liên quan đến Bitcoin và các loại tiền ảo. Theo đó, UBCKNN đề nghị các công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán không được thực hiện các hoạt động phát hành, giao dịch và môi giới giao dịch liên quan tới tiền ảo trái pháp luật, tuân thủ các quy định pháp luật về phòng chống rửa tiền.

Đây là thông báo tiếp theo thông báo đưa ra ngày 29/1/2018 đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ tài chính (fintech) bao gồm tiền kỹ thuật số (cryptocurrency), huy động vốn thông qua phát hành tiền kỹ thuật số (ICO) và các sản phẩm khác liên quan đến TTCK Việt Nam.

Cụ thể, theo UBCKNN, hiện nay, một số công ty trên thị trường có hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ tài chính bao gồm tiền kỹ thuật số, huy động vốn thông qua phát hành tiền kỹ thuật số và các sản phẩm khác như quỹ cộng đồng (crowdfunding), nền tảng cho vay ngang hàng (peer-to-peer lending), công nghệ chuỗi khối (blockchain)... Đây là sản phẩm mới chưa được pháp luật điều chỉnh nên tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Do vậy, UBCKNN khuyến cáo các nhà đầu tư cẩn trọng khi tham gia đầu tư vào các sản phẩm mới trên để hạn chế những tổn thất có thể xảy ra. Đồng thời yêu cầu các công ty đại chúng hoạt động trong lĩnh vực công nghệ tài chính phải tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về phát hành, huy động vốn, công bố thông tin… đối với các sản phẩm mới trên.

Trong khi chờ cấp có thẩm quyền ban hành khuôn khổ pháp lý cho các sản phẩm mới này, UBCKNN yêu cầu các tổ chức kinh doanh chứng khoán không tham gia các hoạt động tư vấn, môi giới, phát hành, giao dịch tiền kỹ thuật số cũng như các sản phẩm công nghệ tài chính khác và tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền.

Thùy Linh Theo Báo Hải quan

Cập nhật
30-07-2018
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: