Cư dân không được phép sống tại các khu công nghiệp, khu chế xuất?

CƯ DÂN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP SỐNG TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT

Cư dân không được phép sinh sống trong khu công nghiệp, khu chế xuất. Ngoại trừ các trường hợp người nước ngoài (gồm nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia) được phép tạm trú tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất theo quy định của UBND cấp tỉnh nhưng phải đáp ứng được một số điều kiện nhất định căn cứ theo Nghị định 82/2018/NĐ-CP về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế. Nghị định quy định chi tiết về quy hoạch, thành lập, hoạt động, chính sách và quản lý đối với khu công nghiệp, khu chế xuất.

Ngoài ra, chỉ có nhà đầu tư, người làm việc trong khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất và những người có quan hệ công tác với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất mới được ra vào khu chế xuất, khu công nghiệp.

Cập nhật
04-06-2018
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: