Công ty không đóng bảo hiểm cho người lao động?

CÔNG TY KHÔNG ĐÓNG BẢO HIỂM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Công ty có trách nhiệm tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

  • Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;
  • Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng;…”

Công ty không tham gia BHXH, BHYT, BHTN thì Người lao động có thể làm đơn khiếu nại gửi đến Tổ chức Công đoàn của Công ty để được bảo vệ quyền lợi chính đáng.  Nếu Công ty vẫn không thực hiện tham gia BHXH, BHYT, BHTN trong hạn 30 ngày thì Người lao động gửi đơn khiếu nại đến Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để thụ lý

Cập nhật
31-05-2018
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: