Có thể xuất trình hợp đồng bảo hiểm làm căn cứ trên tờ khai hải quan?

CÓ THỂ XUẤT TRÌNH HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM LÀM CĂN CỨ TRÊN TỜ KHAI HẢI QUAN?

Về vấn đề này, theo Tổng cục Hải quan, Điều 5 Thông tư 39/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 4, Điều 1 Thông tư 60/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định: “Trị giá giao dịch của hàng hóa NK là giá thực tế mà người mua đã thanh toán hay sẽ phải thanh toán cho người bán để mua và NK hàng hóa sau khi đã được điều chỉnh theo quy định tại Điều 13, Điều 14 và Điều 15 Thông tư này”.

Bao hiem lam can cu to khai hai quan

 

Cũng tại Khoản 2, Điều 13 Thông tư 39/2015/TT-BTC thì: “Chi phía bảo hiểm hàng hóa NK đến cửa khẩu nhập đầu tiên là khoản phải cộng vào trị giá hàng hóa NK nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này”.

Khoản 4, Điều 1 Thông tư 60/2019/TT-BTC quy định: “Việc xác định trị giá hải quan phải căn cứ vào chứng từ, tài liệu, số liệu khách quan, định lượng được”; Khoản 5 Điều 1 Thông tư 60/2019/TT-BTC quy định về chứng từ, tài liệu để xác định trị giá hải quan theo phương pháp trị giá giao dịch gồm: “a) Hợp đồng mua bán hàng hóa, hóa đơn thương mại; … d) Chứng từ, tài liệu liên quan đến các khoản điều chỉnh cộng (nếu có khoản điều chỉnh cộng)…”.

Đối chiếu với quy định trên, Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp hàng hóa NK được bảo hiểm bằng hợp đồng bảo hiểm nguyên tắc (tại hợp đồng bảo hiểm có ghi phí bảo hiểm được tính theo tỷ lệ % trên tổng trị giá hàng hóa) và DN không thể có hóa đơn bảo hiểm tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan (do tiền phí bảo hiểm sẽ được thanh toán vào tháng tiếp theo) thì DN có thể xuất trình hợp đồng bảo hiểm làm căn cứ khai báo phí bảo hiểm trên tờ khai hải quan với điều kiện số tiền phí bảo hiểm có số liệu khách quan, định lượng được và phù hợp với hóa đơn bảo hiểm khi được công ty bảo hiểm phát hành.

Theo Báo Hải quan

Cập nhật
30-01-2020
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: