Chung cư chưa có kết quả nghiệm thu, chưa được bàn giao nhà?

Chung cư chưa có kết quả nghiệm thu, chưa được bàn giao nhà

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 31 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP, điều kiện để đưa công trình, hạng mục công trình vào sử dụng là: Công trình, hạng mục công trình được nghiệm thu theo quy định; phải được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu và ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư.

Trường hợp chủ đầu tư đưa công trình, hạng mục công trình vào sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư là vi phạm quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Cập nhật
04-12-2018
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: