Cho phép xây dựng căn hộ chung cư 25m2

CHO PHÉP XÂY DỰNG CĂN HỘ CHUNG CƯ 25M2 TỪ 01/7/2020

Nội dung này được đề cập tại Thông tư số 21/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư.

Theo Quy chuẩn ban hành kèm theo Thông tư này, diện tích sử dụng tối thiểu của căn hộ chung cư không được nhỏ hơn 25m2 (phòng ngủ 9m2) và có tối thiểu 01 phòng ở, 01 khu vệ sinh.

Can ho chung cu 25m2

 

Đối với dự án nhà ở thương mại, phải đảm bảo tỷ lệ căn hộ chung cư có diện tích nhỏ hơn 45m2 không vượt quá 25% tổng số căn hộ chung cư của dự án.

Các căn hộ phải được chiếu sáng tự nhiên. Riêng căn hộ có từ 02 phòng ở trở lên, cho phép 01 phòng ở không có chiếu sáng tự nhiên.

Ngoài ra, một số quy chuẩn khác của nhà chung cư cũng được quy định cụ thể như:

- Đối với phòng ở, chiều cao thông thủy không được nhỏ hơn 2,6m;

- Đối với phòng bếp và phòng vệ sinh, chiều cao thông thủy không được nhỏ hơn 2,3m;

- Đối với tầng hầm, tầng nửa hầm, tầng kỹ thuật, chiều cao thông thủy không nhỏ hơn 2,0m;

- Đối với gian lánh nạn, chiều cao thông thủy không được nhỏ hơn 2,6m;

- Đối với không gian bên trong của mái dốc được sử dụng làm phòng ngủ hoặc phòng sinh hoạt, chiều cao thông thủy của 1/2 diện tích phòng không được nhỏ hơn 2,1m;

- Đối với các phòng và các khu vực có chức năng khác (ngoài mục đích để ở), chiều cao thông thủy tối thiểu không nhỏ hơn 2,6m…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.

Theo thuvienphapluat.vn

Cập nhật
09-03-2020
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: