Chính thức bỏ Hợp đồng mùa vụ trong Bộ luật Lao động mới

CHÍNH THỨC BỎ HỢP ĐỒNG MÙA VỤ TRONG BỘ LUẬT LAO ĐỘNG MỚI

Đây là một trong những điểm nổi bật của Bộ luật Lao động sửa đổi số 45/2019/QH14 mới được Quốc hội thông qua vào ngày 20/11/2019 vừa qua.

Hop dong mua vu

 

Theo đó, tại Điều 20 Bộ luật Lao động mới được sửa đổi, hợp đồng lao động phải được giao kết theo 01 trong 02 loại:

- Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: Là loại hợp đồng trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

- Hợp đồng lao động xác định thời hạn: Là loại hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực.

So với Bộ luật Lao động hiện hành, Quốc hội đã bỏ nội dung “hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng”.

Như vậy, thay vì có thể ký hợp đồng có thời hạn dưới 12 tháng, người sử dụng lao động từ 01/01/2021 bắt buộc phải ký một trong hai loại hợp đồng là xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn với người lao động.

Đồng thời, Bộ luật mới cũng quy định, hợp đồng lao động có thể được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu về giao dịch điện tử. Khi đó, hợp đồng lao động điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản...

Luật này có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

Cập nhật
12-12-2019
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: