Cấm xây cửa sổ nhìn thẳng sang nhà bên cạnh?

CẤM XÂY CỬA SỔ NHÌN THẲNG SANG NHÀ BÊN CẠNH?

Theo Điều 178 Bộ luật Dân sự mới nhất, muốn trổ cửa sổ quay sang nhà bên cạnh, nhà đối diện hoặc đường đi chung thì phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Đặc biệt: Không được trổ cửa sổ với mốc giới là tường chung nếu không được người ở mảnh đất liền kề đồng ý (Điều 176 Bộ luật Dân sự).

Ngoài ra, tại Tiêu chuẩn TCVN 9411:2012 về thiết kế nhà ở liền kề, không được phép mở cửa sổ nếu tường nhà xây sát với ranh giới lô đất hoặc nền nhà của người khác trừ trường hợp tường xây cách ranh giới lô đất, nền nhà bên cạnh từ 2,0 m trở lên.

Tro cua

 

Căn cứ các quy định trên, có thể thấy, việc xây cửa sổ nhìn thẳng sang nhà bên cạnh không bị pháp luật cấm. Tuy nhiên, không phải muốn xây thế nào cũng được mà phải đảm bảo khoảng cách với nhà hàng xóm hoặc phải được người này đồng ý.

Khi đó, nếu người nào cố tình xây cửa sổ nhằm cơi nới, lấn chiếm diện tích, không gian đang được sử dụng, quản lý hợp pháp của người khác thì sẽ bị phạt tiền từ 50 - 60 triệu đồng theo quy định tại khoản 7 Điều 15 Nghị định 139. Ngoài ra, người này còn bị:

- Tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng đến 12 tháng (nếu có);

- Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm.

Cập nhật
17-10-2019
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: