Cách tính diện tích đất NƠTM được miễn tiền sử dụng đất trong dự án NƠXH

CÁCH TÍNH DIỆN TÍCH ĐẤT NƠTM ĐƯỢC MIỄN TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRONG DỰ ÁN NƠXH

Bộ Xây dựng vừa ban hành Công văn 196/BXD-QLN hướng dẫn cách tính diện tích đất nhà ở thương mại (NƠTM) được miễn tiền sử dụng đất trong dự án nhà ở xã hội (NƠXH).

Tinh dien tich dat mien tien su dung dat NOXH

 

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 58 Luật Nhà ở 2014 thì doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia đầu tư xây dựng NƠXH từ nguồn vốn ngoài ngân sách để cho thuê, cho thuê mua, bán thì được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê để đầu tư xây dựng NƠXH.

Tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 9 Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về phát triển và quản lý NƠXH quy định:

Chủ đầu tư dự án xây dựng NƠXH không sử dụng nguồn vốn ngân sách “được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất đã được Nhà nước giao, cho thuê, kể cả quỹ đất để xây dựng các công trình kinh doanh thương mại đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự án xây dựng NƠXH” và “được dành 20% tổng diện tích đất để xây dựng nhà ở trong phạm vi dự án xây dựng NƠXH (bao gồm cả dự án sử dụng quỹ đất 20%) để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại (kể cả NƠTM cao tầng hoặc thấp tầng) nhằm bù đắp chi phí đầu tư, góp phần giảm giá bán, giá cho thuê, thuê mua NƠXH và giảm kinh phí dịch vụ quản lý, vận hành NƠXH sau khi đầu tư”.

Căn cứ các quy định nêu trên thì diện tích đất đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại (bao gồm cả NƠTM nếu có) được miễn tiền sử dụng đất bằng 20% tổng diện tích đất để xây dựng nhà ở trong phạm vi dự án xây dựng NƠXH.

Công văn 196/BXD-QLN được ban hành ngày 15/01/2020.

Cập nhật
22-01-2020
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: