Các trường hợp NLĐ được nghỉ việc hưởng lương?

CÁC TRƯỜNG HỢP NLĐ ĐƯỢC NGHỈ VIỆC RIÊNG & HƯỞNG LƯƠNG NĂM 2019

1. NLĐ kết hôn: Được nghỉ 03 ngày;

2. Bố đẻ, mẹ đẻ của NLĐ chết: Được nghỉ 03 ngày;

3. Bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng của NLĐ chết: Được nghỉ 03 ngày;

4. Vợ hoặc chồng của NLĐ chết: Được nghỉ 03 ngày;

5. Con của NLĐ chết: Được nghỉ 03 ngày;

6. Con của NLĐ kết hôn: Được nghỉ 01 ngày.

Tiền lương làm căn cứ để trả cho người lao động trong ngày nghỉ việc riêng có hưởng lương  là tiền lương theo hợp đồng lao động chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của người sử dụng lao động, nhân với số ngày người lao động nghỉ hằng năm, nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng có hưởng lương.

 

Cập nhật
02-01-2019
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: