Ai phải sang tên Sổ đỏ khi mua bán nhà đất

AI PHẢI SANG TÊN SỔ ĐỎ KHI MUA BÁN NHÀ ĐẤT

Đây là thắc mắc của không ít người khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Tuy nhiên, Luật Đất đai 2013, Luật Nhà ở 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành không quy định trách nhiệm ai phải sang tên Sổ đỏ, vì hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

- Khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì các bên phải lập và công chứng hợp đồng chuyển nhượng. Các bên có quyền thỏa thuận về tất cả nội dung của hợp đồng, miễn là không được trái với quy định về mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng đất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật về đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Các bên có quyền thỏa thuận ai là người thực hiện việc sang tên Sổ đỏ, nếu không có thỏa thuận thì người mua sẽ sang tên Sổ đỏ vì:

+ Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính. Do thời điểm có hiệu lực là thời điểm đăng ký vào sổ địa chính (thời điểm hoàn thành việc sang tên Sổ đỏ) nên người mua cần phải sang tên để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

+ Theo quy định, nếu không sang tên thì quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vẫn thuộc về bên bán.

+ Khi xảy ra tranh chấp thì hợp đồng chuyển nhượng được công chứng là chứng cứ để chứng minh, nếu không có hợp đồng chuyển nhượng được công chứng thì có thể quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc về bên bán nếu bên mua không chứng minh được việc chuyển nhượng (khi Sổ đỏ chưa sang tên).

Ai sang ten so do

 

- Khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất các bên có quyền thỏa thuận ai là người sang tên Sổ đỏ;

- Nếu không có thỏa thuận thì bên mua là người nộp hồ sơ sang tên Sổ đỏ để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Theo LuatVietNam

Cập nhật
22-09-2019
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: