Ai được Nhà nước hỗ trợ tiền do ảnh hưởng dịch Covid-19?

AI ĐƯỢC NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ TIỀN DO ẢNH HƯỞNG DỊCH COVID-19?

Chính phủ đang dự thảo Nghị quyết về viêc hỗ trợ người dân gặp khó khăn bởi dịch COVID-19. Câu hỏi được nhiều người đặt ra đó là: Ai sẽ là người được hỗ trợ, cần điều kiện gì và mức hỗ trợ như thế nào?

Ho_tro_tien

 

Về vấn đề này, tại phiên họp Chính phủ thường ký tháng 3/2020 ngày 01/4/2020, Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ KH&ĐT đã thông tin Sẽ có 06 nhóm đối tượng đươc nhận hỗ trợ do ảnh hưởng với mức hỗ trợ dự kiến như sau:

- Nhóm 1: Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng

+ Mức hỗ trợ: 500 nghìn đồng/người/tháng,  giới hạn số người được hưởng là4.315.000  người.

+ Thời gian hỗ trợ: tháng 4, 5, 6/2020.

- Nhóm 2: Hộ nghèo, cận nghèo

+ Mức hỗ trợ: 01 triệu đồng/hộ/tháng,  giới hạn số hộ được hưởng là 2.244.000 hộ.

+ Thời gian hỗ trợ: tháng 4, 5, 6/2020.

- Nhóm 3: Người đang làm việc tại doanh nghiệp bị tạm dừng lao đông do ảnh hưởng của dịch

Mức hỗ trợ: 1,8 triệu đồng/người/tháng,  giới hạn số người được hưởng là 3.000.000 người.

- Nhóm 4: Người sử dụng lao động

+ Được vay lãi suất 0% để hỗ trơ 50% mức lương tối thiểu vùng trả cho người lao động.

+ Thời gian hỗ trợ: Trong vòng 12 tháng.

+ Số người sử dụng lao động được hỗ trợ: 1.000.000 người sử dụng lao động.

- Nhóm 5: Hộ kinh doanh cá thể có thu nhập dưới 100 triệu đồng/năm bị tạm dừng kinh doanh.

+ Mức hỗ trợ: 01 triệu đồng/hộ/tháng; giới hạn số hộ được hưởng là 760.000 hộ.

+ Thời gian hỗ trợ: tháng 4, 5, 6/2020.

- Nhóm 6: Người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động, chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; Lao động không có hợp đồng lao động bị mất việc làm

+ Mức hỗ trợ: 01 triệu đồng/người/tháng; giới hạn 5.000.000 người được hưởng.

+ Thời gian hỗ trợ: tháng 4, 5, 6/2020.

Trường hợp đối tượng hỗ trợ thuôc diện được hưởng trừ 02 chính sách hỗ trợ trở lên thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất.

Nguyên tắc thực hiện hỗ trợ cho những đối tượng bị ảnh hưởng do dịch là Nhà nước và doanh nghiệp cùng chia sẻ trách nhiệm trong việc bảo đảm cuộc sống cho người lao động. Việc hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để xảy ra tình trạng lợi dụng và trục lợi chính sách.

Theo Thuvienphapluat.vn

Cập nhật
07-04-2020
Có thể bạn quan tâm: