8 loại tài sản cán bộ, quan chức phải kê khai minh bạch

8 LOẠI TÀI SẢN CÁN BỘ, QUAN CHỨC PHẢI KÊ KHAI MINH BẠCH

Theo Nghị định 78/2013 về minh bạch tài sản, thu nhập, quy định rõ những tài sản, thu nhập cán bộ, công chức phải kê khai bao gồm.

 1. Các loại nhà, công trình xây dựng.
 2. Các quyền sử dụng đất: Quyền sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng; Quyền sử dụng đất chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đứng tên người khác.
 3. Tiền mặt, tiền cho vay, tiền gửi các cá nhân, tổ chức trong nước, nước ngoài mà giá trị mỗi loại từ 50 triệu đồng trở lên.
 4. Tài sản ở nước ngoài.
 5. Ôtô, mô tô, xe máy, tầu, thuyền và những động sản khác mà Nhà nước quản lý (theo quy định của pháp Luật phải đăng ký sử dụng và được cấp giấy đăng ký) có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên.
 6. Kim loại quý, đá quý, cổ phiếu, các loại giấy tờ có giá trị chuyển nhượng khác có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên.
 7. Các khoản nợ phải trả có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên.
 8. Tổng thu nhập trong năm.

Những ai phải kê khai?

 • Đại biểu Quốc hội chuyên trách, đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách, người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân, người được dự kiến bầu, phê chuẩn tại Quốc hội, Hội đồng nhân dân.
 • Cán bộ, công chức từ phó trưởng phòng của Ủy ban nhân dân cấp huyện trở lên.
 • Sĩ quan chỉ huy từ cấp phó tiểu đoàn trưởng, phó trưởng công an phường, thị trấn, Phó đội trưởng trở lên.
 • Người giữ chức vụ tương đương phó trưởng phòng trở lên tại bệnh viện, viện nghiên cứu, cơ quan báo, tạp chí, ban quản lý...
 • Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường mầm non, tiểu học, trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên...
 • Phó trưởng phòng trở lên trong doanh nghiệp nhà nước...
 • Bí thư, phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
 • Điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm tra viên, thẩm phán, thư ký tòa án, kiểm toán viên nhà nước, thanh tra viên, chấp hành viên, công chứng viên nhà nước.
 • Cán bộ thuộc đơn vị sự nghiệp của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân làm công tác quản lý ngân sách, tài sản của Nhà nước.

Theo Vnexpress.net

Cập nhật
13-06-2018
Xem thêm các tư vấn về:
Có thể bạn quan tâm: